CT hofter

*) Kun tilgjengelig ved refusjon og henvisning fra lege.

CT hofter er en røntgen undersøkelse som danner detaljerte snittbilder av hoftene som kan fremstille og kartlegge brudd, påvise leddbetennelse og slitasjegikt i hoftene. 

CT hofter er detaljert røntgen som påviser både slitasjegikt og brudd i hoftene

CT hofter er en type røntgen undersøkelse av hoftene til pasienten. Enkelte frakturer i hoften kan være vanskelig å diagnostisere og noen av disse utredes derfor nærmere med CT hofter for å kunne planlegge best egnet behandling for pasienten.

CT av hofter gjøres gjerne for å få bedre oversikt over om det foreligger betennelse (artritt) eller slitasjegikt (arthrose) i hofteleddene. Slitasjegikt i hoftene (cox arthrose) har økende forekomst med økende alder. Behandlingen  ved slitasjegikt i hoftene er operasjon med innsetting av hofteprotese. 

CT hofter for å vurdere brudd og slitasjegikt gjøres gjerne uten intravenøs kontrast og er et mer nøyaktig alternativ enn vanlig røntgen undersøkelse, men med høyere stråledose. Dersom man ønsker å fremstille bløtdelene i samme området gjøres  CT hofter med kontrast. MR hofter er den mest nøyaktige undersøkelsen for å fremstille bløtdelene og gjøres uten røntgenstråling. MR undersøkelser er derimot noe mindre tilgjengelig enn CT undersøkelse og tar lengre tid.

CT undersøkelse er en røntgen undersøkelse som danner detaljerte digitale snittbilder av kroppen

CT er en type røntgenundersøkelse som danner detaljerte snittbilder av vevene i kroppen. CT er en forkortelse for computertomografi fordi maskinen lager snittbilder av kroppen som fremstilles digitalt av en datamaskin.

CT undersøkelsen ble oppfunnet i 1972 av den britiske ingenøren Gofrey Hounsfield og av fysikeren Allan Cormack fra Sør-Afrika. CT har blitt brukt innen medisin siden 1974 og har siden 1980 blitt brukt ved de fleste sykehus.

CT undersøkelse brukes i dag svært mye innen medisin fordi CT undersøkelsen er rask, tilgjengelig ved de fleste sykehus og mange private bildediagnostiske sentre og fordi man ved CT undersøkelsen kan fremstille de fleste vev i kroppen på en deltajert måte og stille svært mange diagnoser. CT undersøkelse brukes på alt fra pasienter som har vært i store trafikkulykker til undersøkelse av hodet med tanke på demens eller hjernesvulst til undersøkelse av lunger, mage og skjelettet i kroppen.

Ulempen med CT undersøkelse er at den i likhet med andre røntgenundersøkelser bruker røntgenstråling for fremstilling av kroppen. Røntgenstråling kan i store doser være kreftfremkallende, men nyere teknologi har gjort at stråledosen ved dagens CT undersøkelser er lav.

CT er spesielt godt egnet til fremstilling av skjelettet i kroppen

Relaterte tjenester

CT bekken CT bekken med kontrast CT hofter med kontrast MR bekken og hofter MR bekken og hofter med kontrast Røntgen hofter
CT undersøkelse