CT hånd/håndledd

*) Kun tilgjengelig ved refusjon og henvisning fra lege.

CT hånd/håndledd er en røntgen undersøkelse som danner detaljerte snittbilder av hånd og håndledd for å fremstille brudd som vanskelig oppdages på vanlig røntgen eller for å påvise forandringer som slitasjegikt

CT hånd/håndledd er detaljert røntgen som kan påvise små brudd og slitasjegikt i hånd og håndledd

CT hånd/håndledd er en type røntgen undersøkelse av hånden eller håndleddet til pasienten. I de fleste tilfeller vil man ved mistanke om brudd i hånden gjøre ordinær røntgen. Ved usikre funn på røntgen undersøkelsen eller ved kompliserte gjøres derimot CT hånd/håndledd for å påvise mindre eller diskrete brudd som man ikke fikk godt nok fremstilt med vanlit røntgen eller for bedre å kartlegge kompliserte brudd skader før operasjon eller annen behandling.

CT undersøkelse er en røntgen undersøkelse som danner detaljerte digitale snittbilder av kroppen

CT er en type røntgenundersøkelse som danner detaljerte snittbilder av vevene i kroppen. CT er en forkortelse for computertomografi fordi maskinen lager snittbilder av kroppen som fremstilles digitalt av en datamaskin.

CT undersøkelsen ble oppfunnet i 1972 av den britiske ingenøren Gofrey Hounsfield og av fysikeren Allan Cormack fra Sør-Afrika. CT har blitt brukt innen medisin siden 1974 og har siden 1980 blitt brukt ved de fleste sykehus.

CT undersøkelse brukes i dag svært mye innen medisin fordi CT undersøkelsen er rask, tilgjengelig ved de fleste sykehus og mange private bildediagnostiske sentre og fordi man ved CT undersøkelsen kan fremstille de fleste vev i kroppen på en deltajert måte og stille svært mange diagnoser. CT undersøkelse brukes på alt fra pasienter som har vært i store trafikkulykker til undersøkelse av hodet med tanke på demens eller hjernesvulst til undersøkelse av lunger, mage og skjelettet i kroppen.

Ulempen med CT undersøkelse er at den i likhet med andre røntgenundersøkelser bruker røntgenstråling for fremstilling av kroppen. Røntgenstråling kan i store doser være kreftfremkallende, men nyere teknologi har gjort at stråledosen ved dagens CT undersøkelser er lav.

CT er spesielt godt egnet til fremstilling av skjelettet i kroppen

Relaterte tjenester

Ultralyd hånd, Røntgenlege CT hånd/håndledd med kontrast MR hånd og håndledd MR hånd/håndledd med kontrast Røntgen hånd og fingre Røntgen håndledd
CT undersøkelse