CT generell

*) Kun tilgjengelig ved refusjon og henvisning fra lege.

CT generell er en generell CT undersøkelse uten kontrast. Pris og ventetid oppgitt for de fleste CT undersøkelser vil være lik den som er oppgitt for CT generell. Unntakene er mer spesialiserte CT undersøkelser som er mer tidkrevende og ikke alle klinikker utfører, som blant annet CT hjerte, CT colon og CT kalsiumscore. Om man skal ta en type CT undersøkelse som ikke er oppført på helsesmart.no (feks CT lår) vil denne mest rolig ha samme pris og ventetid som CT generell. 

CT undersøkelse er en røntgen undersøkelse som danner detaljerte digitale snittbilder av kroppen

CT er en type røntgenundersøkelse som danner detaljerte snittbilder av vevene i kroppen. CT er en forkortelse for computertomografi fordi maskinen lager snittbilder av kroppen som fremstilles digitalt av en datamaskin.

CT undersøkelsen ble oppfunnet i 1972 av den britiske ingenøren Gofrey Hounsfield og av fysikeren Allan Cormack fra Sør-Afrika. CT har blitt brukt innen medisin siden 1974 og har siden 1980 blitt brukt ved de fleste sykehus.

CT undersøkelse brukes i dag svært mye innen medisin fordi CT undersøkelsen er rask, tilgjengelig ved de fleste sykehus og mange private bildediagnostiske sentre og fordi man ved CT undersøkelsen kan fremstille de fleste vev i kroppen på en deltajert måte og stille svært mange diagnoser. CT undersøkelse brukes på alt fra pasienter som har vært i store trafikkulykker til undersøkelse av hodet med tanke på demens eller hjernesvulst til undersøkelse av lunger, mage og skjelettet i kroppen.

Ulempen med CT undersøkelse er at den i likhet med andre røntgenundersøkelser bruker røntgenstråling for fremstilling av kroppen. Røntgenstråling kan i store doser være kreftfremkallende, men nyere teknologi har gjort at stråledosen ved dagens CT undersøkelser er lav.

- CT er spesielt godt egnet til fremstilling av skjelettet, lungene og magen

Relaterte tjenester

CT generell med kontrast
CT undersøkelse