CT caput

*) Kun tilgjengelig ved refusjon og henvisning fra lege.

CT caput er den mest brukte røntgen underøkelsen av hodet og hjernen og er sentral i utredningen ved spørsmål om hjerneblødning, hjernesvulst, demens og hjerneinfarkt.

CT caput fremstiller både selve hjernen og skjelettet som omgir hjernen i løpet av få sekunder.

Hva er CT caput eller CT av hodet?

CT caput, også kalt CT av hodet, er en røntgenundersøkelse for fremstilling av hodet og hjernen. CT caput er mye brukt i dagens medisin for å påvise og utelukke en rekke tilstander som kan ramme hodet og hjernen.

CT caput gjøres i de fleste tilfeller uten intravenøs kontrast, men i enkelte tilfeller som når man skal se etter hjernemetastaser (kreft spredning til hjernen) vil man gjerne bruke intravenøs kontrast for å lettere kunne finne metastasene.

Hvorfor CT caput?

Ved mistanke om skade eller sykdom i hjernen og hodeskjelettet er CT caput en av de første og aller viktigste undersøkelsene som utføres.

CT av hodet fremstiller både selve hjernen og skjelettet som omgir hjernen på en god måte. CT caput kan fremstille mange av de viktigste sykdommene som rammer hodet på en god måte, omvendt vil en normal CT av hodet langt på vei utelukke mange alvorlige sykdommer.

Blant de mest vanlige indikasjonene for CT caput er:

 • Hjerneslag
 • Hjerneblødning
 • Hjerneinfarkt
 • Blodpropp i hodet (sinusvene trombose)
 • Hjernehinnebetennelse
 • Hjernesvulst
 • Demens
 • Akutt svimmelhet
 • Vedvarende eller akutt hodepine
 • Epilepsi
 • Besvimelse (synkope)
 • Skade mot hodet (traume)
 • Multippel sklerose

CT caput er den beste røntgenundersøkelsen for å utelukke hjerneblødning

CT caput er en sentral undersøkelse får å utelukke hjerneblødning. CT er den beste undersøkelsen for å utelukke fersk blødning i hodet.

Hjerneblødning kan oppstå både inne i selve hjerneparenkymet (hjernevevet) og i hjernehinnene utenfor hjerneparenkymet (subaraknoidal blødning, subdural blødning og epidural blødning).

Subaraknoidal hjerneblødning gir typisk akutte, kraftig hodepine og lysskyhet. Subaraknoidal blødning oppstår ofte fra et aneurisme inne i hodet. Hjerneblødning i hjernevevet (parenkymblødning) gir vanligvis ikke smerter, men kan gi lammelser i den ene kroppshalvdelen.

CT caput er sentral i utredningen av demens

CT caput brukes ofte ved utredning av demens. CT caput vil da først og fremst utelukke at andre årsaker som hjernesvulst, hjerneblødning og hjerneinfarkt er årsaken til demens. I tillegg vil man kunne se om det foreligger hjernesvinn.

For mer detaljert fremstilling av hjernevevet ved utredning av demens er MR caput en bedre undersøkelse enn CT.

Hodepine er det vanligste symptomet på hjernesvulst, men spenningshodepine og migrene er vanlige årsaker til hodepine

CT caput er en god undersøkelse ved utredning av hodepine.

En viktig grunn til å gjøre CT caput ved vedvarende hodepine er å utelukke hjernesvulst. Hjernesvulst er deriot en sjelden årsak til hodepine. Hodepine som følge av hjernesvulst er ofte mest uttalt om morgenen. Andre symptomer kan være nyoppstått epilepsi, balanseproblemer, forvirring eller endret adferd.

Hodepine er svært vanlig forekommende, omtrent 80 % av alle har hatt hodepine siste året. Alvorlig sykdom som ligger bak hodepinen er svært sjelden og ses hos under 1 % av tilfellene.

Spenningshodepine eller tensjonshodepine er den vanligste årsaken til hodepine. Migrene, nakkehodepine, cluster hodepine, bihulebtennelse, høyt blodtrykk, hjerneblødning (subaraknoidal blødning) og hjernesvulst er andre årsaker.

CT caput er første bildediagnostiske undersøkelse ved utredning av mistenkt hjerneinfarkt

CT caput er første bildediagnostiske undersøkelse ved utredning av hjerneslag.

De aller fleste tilfeller av hjerneslag skyldes hjerneinfarkt, det vil si en blodpropp til en av arteriene som forsyner hjernen. Et mindretall av hjerneslagene skyldes hjerneblødning. Det er viktig å skille mellom hjerneblødning og hjerneinfarkt, siden behandlingen ved de to årsakene til hjerneslag er svært forskjellig.

Ved mistanke om hjerneinfarkt gjøres CT caput først og fremst for å utelukke hjerneblødning, siden man ved hjerneinfarkt ofte vil gi trombolysebehandling for å løse opp blodproppen som har gitt hjerineinfarktet. CT caput kan i tillegg til å utelukke hjerneblødning også i en del tilfeller påvise området i hjernen hvor det har oppstått hjerneinfarkt.

CT undersøkelse er en røntgen undersøkelse som danner detaljerte digitale snittbilder av kroppen

CT er en type røntgenundersøkelse som danner detaljerte snittbilder av vevene i kroppen. CT er en forkortelse for computertomografi fordi maskinen lager snittbilder av kroppen som fremstilles digitalt av en datamaskin.

CT undersøkelsen ble oppfunnet i 1972 av den britiske ingenøren Gofrey Hounsfield og av fysikeren Allan Cormack fra Sør-Afrika. CT har blitt brukt innen medisin siden 1974 og har siden 1980 blitt brukt ved de fleste sykehus.

CT undersøkelse brukes i dag svært mye innen medisin fordi CT undersøkelsen er rask, tilgjengelig ved de fleste sykehus og mange private bildediagnostiske sentre og fordi man ved CT undersøkelsen kan fremstille de fleste vev i kroppen på en deltajert måte og stille svært mange diagnoser. CT undersøkelse brukes på alt fra pasienter som har vært i store trafikkulykker til undersøkelse av hodet med tanke på demens eller hjernesvulst til undersøkelse av lunger, mage og skjelettet i kroppen.

Ulempen med CT undersøkelse er at den i likhet med andre røntgenundersøkelser bruker røntgenstråling for fremstilling av kroppen. Røntgenstråling kan i store doser være kreftfremkallende, men nyere teknologi har gjort at stråledosen ved dagens CT undersøkelser er lav.

Relaterte tjenester

Privat allmennlege, konsultasjon CT bihuler CT caput med kontrast MR caput MR caput med kontrast
CT undersøkelse