CT bihuler

*) Kun tilgjengelig ved refusjon og henvisning fra lege.

CT bihuler kan påvise akutt og kronisk betennelse i bihulene.

CT av bihulene kan i tillegg påvise eventuell utløsende eller disponerende årsaker til gjentatte betennelser i bihulene.

CT bihuler gir også nyttig informasjon før eventuell operasjon av bihuler.  

CT bihuler kan påvise bihulebetennelse og årsaken til bihulebetennelse

Hvorfor CT bihuler?

En av de viktigste årsakene til å undersøke bihulene med CT er hos personer som er plaget med gjentatte episoder med smerter i ansiktsregionen og feber, hvor man mistenker bihulebetennelse.

En anne viktig grunn til å utføre CT av bihulene er for å undersøke om det finnes noen utløsende eller disponerende årsaker til at en person rammes av gjentatte bihulebetennelser.

I tillegg utfører man CT av bihulene før eventuell behandling av bihuleplager med operasjon.

Hva er bihulene?

Bihulene er hulrom i ansiktskjelettet som har samme slimhinne som i nesen og som åpner seg mot, og tømmer seg i nesen.

Man har normalt to bihuler i pannen, to bihuler i overkjeven og flere små og store bihuler ved neseroten. 

Hva er bihulebetennelse?

Betennelse i ett eller flere av hulrommene i ansiktsskjelettet kalles bihulebetennelse.

Bihulene kommuniserer med slimhinnen i nesen og svelget. Ved forskjølelse og betennelse i de øvre luftveiene vil vanligvis også slimhinnen i bihulene være påvirket, ofte uten at man trenger å merke så mye til det.

Dersom åpningsgangene fra bihulene derimot tetter seg igjen og slim og eventuelt virus eller bakterier i bihulene stenges inne øker trykket i bihulene og dette gir gjerne symptomer på bihulebetennelse i form av trykkfølelse og hodepine.

Ved samtidig infeksjon med bakterier får man gjerne feber og sykdomsfølelse.

Behandling av bihulebetennelse vil i de aller fleste tilfeller innebære smertestillende behandling (Ibux og eller Paracet) og slimhinneavsvellende nesespray. Antibiotika vil kun hjelpe dersom det samtidig foreligger infeksjon med bakterier, noe som i realiteten kun gjelder et fåtall av bihulebetennelser. 

Indikasjoner for CT bihuler

CT bihuler er ikke indisert ved et akutt forløp av bihulebetennelse, men kan være indisert dersom man plages av gjentatte bihulebetennelser. CT bihuler kan da påvise eventuelle disponerende faktorer som trange forhold i nesebihulene eller tette utførselsganger.

Ved store plager med kronisk bihulebetennelse og gjentatte bihulebetennelser kan det være aktuelt med operasjon for å forebygge mot nye bihulebetennelser.

CT bihuler kan også være indisert ved mistanke om betennelsesforandringer i bihulene som ved Wegeners granulomatose og ved kreft i nese- og bihule regionen.

Hvordan utføres CT bihuler?

CT av bihulene er en CT undersøkelse hvor man fremstiller detaljerte bilder av ansiktsskjelettet og bihulene ved hjelp av røntgenstråler.

CT av bihulene gjøres gjerne med betydelig lavere stråledose enn ved mange andre CT undersøkelser. CT av bihulene gjøres oftest også uten kontrast i blodårene.

CT undersøkelse er en røntgen undersøkelse som danner detaljerte digitale snittbilder av kroppen

CT er en type røntgenundersøkelse som danner detaljerte snittbilder av vevene i kroppen. CT er en forkortelse for computertomografi fordi maskinen lager snittbilder av kroppen som fremstilles digitalt av en datamaskin.

CT undersøkelsen ble oppfunnet i 1972 av den britiske ingenøren Gofrey Hounsfield og av fysikeren Allan Cormack fra Sør-Afrika. CT har blitt brukt innen medisin siden 1974 og har siden 1980 blitt brukt ved de fleste sykehus.

CT undersøkelse brukes i dag svært mye innen medisin fordi CT undersøkelsen er rask, tilgjengelig ved de fleste sykehus og mange private bildediagnostiske sentre og fordi man ved CT undersøkelsen kan fremstille de fleste vev i kroppen på en deltajert måte og stille svært mange diagnoser. CT undersøkelse brukes på alt fra pasienter som har vært i store trafikkulykker til undersøkelse av hodet med tanke på demens eller hjernesvulst til undersøkelse av lunger, mage og skjelettet i kroppen.

Ulempen med CT undersøkelse er at den i likhet med andre røntgenundersøkelser bruker røntgenstråling for fremstilling av kroppen. Røntgenstråling kan i store doser være kreftfremkallende, men nyere teknologi har gjort at stråledosen ved dagens CT undersøkelser er lav.

Relaterte tjenester

Privat allmennlege, konsultasjon CT caput CT caput med kontrast MR caput MR caput med kontrast
CT undersøkelse