CT bekken

*) Kun tilgjengelig ved refusjon og henvisning fra lege.

CT bekken er en røntgen undersøkelse som danner detaljerte snittbilder av bekken skjelettet.

CT av bekkenet kan fremstille og kartlegge brudd i bekkenskjelettet og påvise leddbetennelse ved Bekhterevs sykdom. 

CT bekken er detaljert røntgen som påviser både slitasjegikt og brudd i bekken

Brudd i bekken skjelettet

Ved skader som trafikkulykke og fall fra stor høyde kan det oppstå brukk i bekkenskjelettet. Brudd i bekkenet kan være vanskelig å oppdage eller få full oversikt over ved vanlig røntgen undersøkelse av bekkenet.

Ved mistanke om brudd i bekkenet vil man derfor ofte også utføre CT av bekkenet for å påvise skader som ikke kommer tydelig frem på røntgen. I tillegg er CT av bekkenet veldig viktig for å kartlegge brudd i bekkenet og slik kunne planlegge behandling og eventuell operasjon best mulig.

Forandringer på IS-leddene ved Bekhterevs sykdom

CT av IS-leddene i bekkenet kan være aktuelt å gjøre i forbindelse med utredning for Bekhterevs sykdom.

CT av bekkenet med IS-ledd kan påvise forandringer i IS-leddene tidligere enn ved vanlig røntgen undersøkelse. MR bekken er deimot i de fleste tilfeller den best egnede undersøkelsen for å påvise forandringer ved Bekhterevs, på et enda tidligere tidlig stadium enn hva CT bekken kan.

CT av bekken skjelettet gjøres vanligvis uten kontrast

CT bekken for å vurdere brudd, slitasjegikt og leddgikt bekken gjøres gjerne uten intravenøs kontrast og er et mer nøyaktig alternativ enn vanlig røntgen undersøkelse, men med høyere stråledose.

Dersom man ønsker å fremstille bløtdelene i samme området gjøres  CT bekken med kontrast. MR bekken er den mest nøyaktige undersøkelsen for å fremstille bløtdelene og gjøres uten røntgenstråling.

MR undersøkelser er derimot noe mindre tilgjengelig enn CT undersøkelse og tar lengre tid.

CT undersøkelse er en røntgen undersøkelse som danner detaljerte digitale snittbilder av kroppen

CT er en type røntgenundersøkelse som danner detaljerte snittbilder av vevene i kroppen. CT er en forkortelse for computertomografi fordi maskinen lager snittbilder av kroppen som fremstilles digitalt av en datamaskin.

CT undersøkelsen ble oppfunnet i 1972 av den britiske ingenøren Gofrey Hounsfield og av fysikeren Allan Cormack fra Sør-Afrika. CT har blitt brukt innen medisin siden 1974 og har siden 1980 blitt brukt ved de fleste sykehus.

CT undersøkelse brukes i dag svært mye innen medisin fordi CT undersøkelsen er rask, tilgjengelig ved de fleste sykehus og mange private bildediagnostiske sentre og fordi man ved CT undersøkelsen kan fremstille de fleste vev i kroppen på en deltajert måte og stille svært mange diagnoser. CT undersøkelse brukes på alt fra pasienter som har vært i store trafikkulykker til undersøkelse av hodet med tanke på demens eller hjernesvulst til undersøkelse av lunger, mage og skjelettet i kroppen.

Ulempen med CT undersøkelse er at den i likhet med andre røntgenundersøkelser bruker røntgenstråling for fremstilling av kroppen. Røntgenstråling kan i store doser være kreftfremkallende, men nyere teknologi har gjort at stråledosen ved dagens CT undersøkelser er lav.

Relaterte tjenester

CT bekken med kontrast MR bekken og hofter MR bekken og hofter med kontrast Røntgen hofter
CT undersøkelse