CT ankel og fot

*) Kun tilgjengelig ved refusjon og henvisning fra lege.

CT ankel og fot er en røntgen undersøkelse som danner detaljerte snittbilder av ankelen og foten.

CT av ankelen og foten gjøres for å fremstille brudd som vanskelig oppdages på vanlig røntgen eller for å kartlegge kompliserte brudd før operasjon.

Spesielt brudd i fotroten kan trenge CT for å få full oversikt over skadeomfanget.

CT ankel og fot er detaljert røntgen som kan påvise små bruddforandringer i skjelettet i ankelen og foten

CT ankel er en type røntgen undersøkelse av ankelen og foten til pasienten. I de fleste tilfeller vil man ved mistanke om brudd i ankelen eller foten gjøre ordinær røntgen.

Ved uklart resultat ved røntgen undersøkelsen eller ved kompliserte brudd i ankelen eller foten gjøres derimot CT anke og foten for å påvise mindre eller diskrete brudd som man ikke fikk godt nok fremstilt med vanlit røntgen eller for bedre å kartlegge kompliserte brudd skader før operasjon eller annen behandling.

Spesielt frakturer i fotroten kan være vanskelig å diagnostisere eller få full oversikt over ved ordinær røntgen undersøkelse og mange av disse utredes derfor nærmere med CT ankel og fot for å kunne planlegge best egnet behandling for pasienten.

Frakturer i ankel inndeles i Weber A, Weber B og Weber C og kan i de fleste tilfeller kartlegges tilstrekkelig med vanlig røntgen.

CT ankel og fot for å vurdere brudd og skjelettstrukturer i ankelen og foten gjøres gjerne uten intravenøs kontrast og er et mer nøyaktig alternativ enn vanlig røntgen undersøkelse, men med høyere stråledose.

Dersom man ønsker å fremstille bløtdelene i ankelregionen eller foten gjøres CT ankel/fot med kontrast. CT ankel/fot med kontrast kan være aktuelt dersom man mistenker betennelse i ankelen eller foten, bylldannelser (abscess dannelse) og infeksjon i leddet (septrisk artritt).

MR ankel/fot er den mest nøyaktige undersøkelsen for å fremstille bløtdelene i ankel og fot og gjøres uten røntgenstråling. MR undersøkelser er derimot noe mindre tilgjengelig enn CT undersøkelse og tar lengre tid.-

CT undersøkelse er en røntgen undersøkelse som danner detaljerte digitale snittbilder av kroppen

CT er en type røntgenundersøkelse som danner detaljerte snittbilder av vevene i kroppen. CT er en forkortelse for computertomografi fordi maskinen lager snittbilder av kroppen som fremstilles digitalt av en datamaskin.

CT undersøkelsen ble oppfunnet i 1972 av den britiske ingenøren Gofrey Hounsfield og av fysikeren Allan Cormack fra Sør-Afrika. CT har blitt brukt innen medisin siden 1974 og har siden 1980 blitt brukt ved de fleste sykehus.

CT undersøkelse brukes i dag svært mye innen medisin fordi CT undersøkelsen er rask, tilgjengelig ved de fleste sykehus og mange private bildediagnostiske sentre og fordi man ved CT undersøkelsen kan fremstille de fleste vev i kroppen på en deltajert måte og stille svært mange diagnoser. CT undersøkelse brukes på alt fra pasienter som har vært i store trafikkulykker til undersøkelse av hodet med tanke på demens eller hjernesvulst til undersøkelse av lunger, mage og skjelettet i kroppen.

Ulempen med CT undersøkelse er at den i likhet med andre røntgenundersøkelser bruker røntgenstråling for fremstilling av kroppen. Røntgenstråling kan i store doser være kreftfremkallende, men nyere teknologi har gjort at stråledosen ved dagens CT undersøkelser er lav.

Relaterte tjenester

Ultralyd fot hos, Røntgenlege CT ankel/fot med kontrast MR ankel og fot MR ankel/fot med kontrast Røntgen ankel Røntgen fot
CT undersøkelse