CT albue

*) Kun tilgjengelig ved refusjon og henvisning fra lege.

CT albue er en røntgen undersøkelse som danner detaljerte snittbilder av albuen for å fremstille brudd som vanskelig oppdages på vanlig røntgen eller for å kartlegge kompliserte brudd før operasjon.

CT albue er detaljert røntgen som kan påvise små bruddforandringer i albuen

CT ablue er en type røntgen undersøkelse av albuen til pasienten. I de fleste tilfeller vil man ved mistanke om brudd i albuen gjøre ordinær røntgen av albuen.

Ved uklart resultat ved røntgen undersøkelsen, eller dersom man påviser kompliserte brudd i albuen gjøres derimot CT albue for å påvise mindre eller diskrete brudd som man ikke fikk godt nok fremstilt med vanlig røntgen eller for bedre å kartlegge kompliserte brudd skader før operasjon eller annen behandling.

CT albue for å vurdere brudd og skjelettstrukturer i albuen gjøres gjerne uten intravenøs kontrast og er et mer nøyaktig alternativ enn vanlig røntgen undersøkelse, men med høyere stråledose.

Dersom man ønsker å fremstille bløtdelene i albueregionen gjøres CT albue med kontrast. CT ablue med kontrast kan være aktuelt dersom man mistenker betennelse i albueleddet, bylldannelser (abscess dannelse) og infeksjon i leddet (septrisk artritt).

MR albue er den mest nøyaktige undersøkelsen for å fremstille bløtdelene i albueregionen og gjøres uten røntgenstråling. MR undersøkelser er derimot noe mindre tilgjengelig enn CT undersøkelse og tar lengre tid.

- CT er spesielt godt egnet til fremstilling av skjelettet i kroppen

CT undersøkelse er en røntgen undersøkelse som danner detaljerte digitale snittbilder av kroppen

CT er en type røntgenundersøkelse som danner detaljerte snittbilder av vevene i kroppen. CT er en forkortelse for computertomografi fordi maskinen lager snittbilder av kroppen som fremstilles digitalt av en datamaskin.

CT undersøkelsen ble oppfunnet i 1972 av den britiske ingenøren Gofrey Hounsfield og av fysikeren Allan Cormack fra Sør-Afrika. CT har blitt brukt innen medisin siden 1974 og har siden 1980 blitt brukt ved de fleste sykehus.

CT undersøkelse brukes i dag svært mye innen medisin fordi CT undersøkelsen er rask, tilgjengelig ved de fleste sykehus og mange private bildediagnostiske sentre og fordi man ved CT undersøkelsen kan fremstille de fleste vev i kroppen på en deltajert måte og stille svært mange diagnoser. CT undersøkelse brukes på alt fra pasienter som har vært i store trafikkulykker til undersøkelse av hodet med tanke på demens eller hjernesvulst til undersøkelse av lunger, mage og skjelettet i kroppen.

Ulempen med CT undersøkelse er at den i likhet med andre røntgenundersøkelser bruker røntgenstråling for fremstilling av kroppen. Røntgenstråling kan i store doser være kreftfremkallende, men nyere teknologi har gjort at stråledosen ved dagens CT undersøkelser er lav.

Relaterte tjenester

CT albue med kontrast MR albue MR albue med kontrast Røntgen arm
CT undersøkelse