CT abdomen

*) Kun tilgjengelig ved refusjon og henvisning fra lege.

CT abdomen (CT av mageregionen) er en mye brukt røntgen undersøkelse av organene i bukhulen.

CT abdomen brukes blant annet ved utredning av akutte og kroniske magesmerter, ved diagnose og oppfølgning av kreft og ved ulykker og skader i mageregionen.

CT abdomen kan langt på vei utelukke alvorlig sykdom i magen som tarmslyng, betennelse og kreft

CT av magen er sammen med ultralyd abdomen den klart mest anvendte bildediagnostiske undersøkelsen av abdomen (bukhulen).

Ved hvilke tilstander er CT av magen en nyttig undersøkelse?

CT av magen er en nyttig undersøkelse ved en rekke ulike kliniske problemstillinger. Undersøkelsen er sentral ved mistanke om skade på organene i magen etter trafikkulykker, hos pasienter hvor man mistenker kreftsykdom og ved uavklarte magesmerter hvor man mistenker tarmslyng, blindtarmbetennelse og nyrestein. 

 • Utredning av akutte magesmerter
 • Utredning av kroniske magesmerter
 • Påvise betennelsestilstander som blindtarmsbetennelse (appendicitt), divertikulitt, kolecystitt og pankreatitt
 • Påvise akutte tilstander som blant annet tarmslyng (ileus) og tarmperforasjon
 • Påvisning, utredning og oppfølgning av kreft i mage som tarmkreft, nyrekreft, leverkreft, kreft i bukspyttkjertelen (pankreaskreft), lymfekreft og prostatakreft.
 • Påvise eller utelukke skader på bukorganene etter traume som trafikkulykke eller fall på sykkel
 • Utredning av sykdom i magen hvor man ikke får god nok oversikt ved ultralyd abdomen

Hvilke organer vurderer røntgenlegen ved CT av magen?

CT abdomen, spesielt dersom undersøkelsen gjøres med kontrast, egner seg til fremstilling av de fleste av organene i bukhulen. Organene som røntgenlegen vurderer dersom du gjennomgår en CT undersøkelse av magen er:

 • Lever
 • Galleveier
 • Galleblære
 • Milt
 • Bukspyttkjertel (pankreas)
 • De store blodårene i magen som aorta (hovedpulsåren)
 • Nyrer
 • Urinblære
 • Urinledere
 • Lymfebanene i buken
 • Prostata
 • Livmor og eggstokker
 • Tynntarm og tykktarm

CT abdomen ved smerter i magen

Undersøkelser som CT abdomen vil ikke være nødvendig ved alle tilfeller av akutte eller vedvarende magesmerter, men er en svært nyttig og mye anvendt undersøkelse dersom man er i tvil om årsaken til magesmertene.

Akutte magesmerter

Akutte magesmerter er en av de vanligste årsakene til innleggelse på sykehus. Blant de vanligste årsakene til akutte magesmerter som krever utredning hos lege er gastroenteritt (omgangssyke), irritabel tarm, luftsmerter i magen og betente lymfeknuter i magen (mesenteriell adenitt).

Noe mindre vanlige, men like viktige årsaker til akutte magesmerter er akutt blindtarmbetennelse, gallesteinsanfall, nyrestein, ekstrauteri graviditet, spontanabort, nyrestein og tarmslyng (ileus).

CT abdomen er sammen med ultralyd abdomen den mest benyttede bildeundersøkelsen av mageregionen hos pasienter med akutte magesmerter. CT abdomen kan påvise de fleste organiske årsaker til akutte magesmerter, som bindtarmsbetennelse, nyrestein, forstoppelse og tarmslyng. 

Kroniske magesmerter

Kroniske magesmerter er smerter i magen i tre eller flere tilfeller over minst tre måneder som påvirker daglig aktivitet.

Ved kroniske magesmerter vil undersøkelser som gastroskopi, koloskopi og bildeundersøkelser av magen som ultralyd abdomen eller CT abdomen ofte være nødvendig for å utelukke sykdommer som kan og må gjøres noe med.

Organsike årsaker til kroniske magesmerter, det vil si sykdom som for eksempel kreft, betennelse, gallestein, forstoppelse eller refluks oppdages bare hos en av ti pasienter som har kroniske magesmerter.

CT abdomen kan påvise både betennelse som crohn og ulcerøs kolitt, forstoppelse og kreftsykdom i magen.

CT abdomen kan påvise kreft i magen som kreft i bukspyttkjertelen og i lever

CT abdomen er sentral i utredning og kontroll av kreftsykdommer i og utenfor mageregionen. Leveren er et av de mest vanlige organene i mageregionen hvor kreft sprer seg til. CT abdomen er sentral i utredning av kreftsykdom både av leveren og de øvrige organene i bukhulen. 

CT undersøkelse er en røntgen undersøkelse som danner detaljerte digitale snittbilder av kroppen

CT er en type røntgenundersøkelse som danner detaljerte snittbilder av vevene i kroppen. CT er en forkortelse for computertomografi fordi maskinen lager snittbilder av kroppen som fremstilles digitalt av en datamaskin.

CT undersøkelsen ble oppfunnet i 1972 av den britiske ingenøren Gofrey Hounsfield og av fysikeren Allan Cormack fra Sør-Afrika. CT har blitt brukt innen medisin siden 1974 og har siden 1980 blitt brukt ved de fleste sykehus.

CT undersøkelse brukes i dag svært mye innen medisin fordi CT undersøkelsen er rask, tilgjengelig ved de fleste sykehus og mange private bildediagnostiske sentre og fordi man ved CT undersøkelsen kan fremstille de fleste vev i kroppen på en deltajert måte og stille svært mange diagnoser. CT undersøkelse brukes på alt fra pasienter som har vært i store trafikkulykker til undersøkelse av hodet med tanke på demens eller hjernesvulst til undersøkelse av lunger, mage og skjelettet i kroppen.

Ulempen med CT undersøkelse er at den i likhet med andre røntgenundersøkelser bruker røntgenstråling for fremstilling av kroppen. Røntgenstråling kan i store doser være kreftfremkallende, men nyere teknologi har gjort at stråledosen ved dagens CT undersøkelser er lav.

Relaterte tjenester

Ultralyd abdomen, Røntgenlege Ultralyd lever og galleblære, Røntgenlege CT abdomen med kontrast CT colon (tykktarm) CT urinveier MR lever MR tynntarm MRCP
CT undersøkelse