Bryst undersøkelse

*) Kun tilgjengelig ved refusjon og henvisning fra lege.

Bryst undersøkelse gjøres for å påvise eller utelukke sykdom i brystene, oftest for å undersøke brystene for brystkreft.

De bildediagnostiske undersøkelsene man benytter er mammografi (røntgen) av brystene, ultralyd av brystene og MR av brystene.

De ulike bildediagnostiske metodene for brystundersøkelse har sine fordeler og ulemper og utfyller hverandre.

Bryst undersøkelser

Bildediagnostiske brystu ndersøkelser inkluderer følgende

Mammografi

Mammografi er en røntgenundersøkelse av brystet som gjøres for å påvise eller utelukke kreft i brystet. Mammografi er en relativt enkel undersøkelse hvor man tar to bilder av hvert bryst. Det er røntgenlegen som vurderer bildene i etterkant.

Mammografi kan påvise brystkreft og forstadier til brystkreft og benyttes både som helsekontroll (screening) og ved klinisk mammografi når kvinnen har kul i brystet eller andre symptomer fra brystet.

Ultralyd bryst

Ultralyd av bryst er en god metode  undersøke brystene på som ikke utsetter pasienten for stråling. Ultralyd er spesielt en nøyaktig metode ved undersøkelse av unge kvinner og kvinner med tett kjertelvev. I tillegg er ultralyd et godt supplement til mammografi.

Ultralyd benyttes også ofte som veiledning dersom man skal ta prøver fra brystet.

MR bryst

MR av brystet gjøres i utvalgte tilfeller hvor man ikke kommer til mål med mammografi og ultralyd, eller for å vurdere behandlingseffekten hos kvinner med påvist brystkreft.

MR undersøkelsen benytter ikke røntgenstråling, men magnetfelt til å fremstille kroppens vev. I tillegg gis gjerne kontrast i blodårene ved MR undersøkelse av bryst.

Klinisk mammografi Klinisk mammografi med cystetapping Klinisk mammografi med vevsprøve Mammografi MR bryst Ultralyd bryst
Bildediagnostikk