Del dette!
◄  TREKKE TANN

Kirurgisk fjerning av retinert tann eller dyptliggende rot  

Prisene inkluderer et kirurgisk inngrep, bedøvelse, hygienetillegg og alle nødvendige kostnader knyttet til behandlingen.