Del dette!
◄  PSYKISK HELSE

Psykoterapi, par  

Parterapi hos samtaleterapeut eller psykoterapeut kan være nyttig dersom dere opplever relasjonsmessige utfordringer. Dette kan være utfordringer i samlivsrelasjoner, vennskap eller i jobbsituasjon. Den vanligste formen for parterapi er familieterapi.

Psykoterapeut eller samtaleterapeut er ingen beskyttet tittel og skiller seg derfor fra behandling eller veiledning hos autorisert helsepersonell som psykolog og psykiater.