Del dette!
◄  ØRE NESE HALS

Øre Nese Hals  

Øre nese hals spesialist utreder og behandler sykdommer i hode- og halsområdet.

Legen har spesialkompetanse innen sykdommer som blant annet bihulebetennelse, nesetetthet, svimmelhet, krystallsyke, tinnitus, halsbetennelse, snorking og søvnapne.

Øre nese hals legen kan behandle sykdommer i hode- og halsområdet medisinsk eller med operasjon.

Hva er en øre-nese-hals spesialist? 

En øre-nese-hals lege er spesialist innen utredning og behandling av sykdommer og plager som har utgangspunkt i ører, nese, svelg og bihuler.

Det kan virke litt underlig at sykdommer i så forskjellige organer hører inn under samme spesialitet. Disse organene ligger derimot nære hverandre og har i tillegg tildels samme slimhinne på innsiden. Dersom du er forkjølet vil derfor både slimhinnen i nesen, halsen og bihulene kunne bli hoven og betent samtidig, og hovne mandler kan medføre både ørebetennelse, snorking og søvnapne. En  halsbetennelse kan også gi hevelse i slimhinnen i bihulene og medføre bihulebetennelse.

Vanlige sykdommer som utredes hos øre-nese-hals lege er gjentagende halsbetennelser, bihulebetennelse, nesetetthet, allergi, snorking, søvnapne, nedsatt hørsel, svimmelhet, krystallsyke og tinnitus (øresus).

Øre-nese-hals legen kan behandle sykdommer i hode- og halsområdet både med medisiner og gjennom operasjon dersom dette er påkrevd.


Hva skjer ved konsultasjon hos øre-nese-hals lege? 

For å finne årsaken til plagene dine og kunne iverksette en målrettet behandling, vil ØNH legen benytte samtale og ulike undersøkelser og tester. Hvilke undersøkelser som utføres, vil variere noe av hva legen tror kan være årsaken til plagene dine. De viktigste elementene ved konsultasjon hos ØNH legen vil vanligvis være:

  • Samtale
  • Klinisk undersøkelse
  • Behandling
  • Eventuelt henvisning til tilleggsundersøkelser
  • Eventuelt planlegging av operasjon
  • Eventuelt henvisning til annen spesialist

Hvilken informasjon trenger spesialisten fra deg? 

Øre-nese-hals legen vil under samtale med deg (også kalt sykehistorien) kartlegge dine plager. Målsettingen med samtalen er å finne ut hva som kan være årsaken til plagene dine, samt i hvor stor grad symptomene påvirker deg i hverdagen. Ofte kan legen snevre inn mulige årsaker til plagene dine svært mye bare basert på sykehistorien.

Spesielt vil legen vite hvordan plagene dine oppleves, hvor lenge de har pågått, om det er tiltak eller situasjoner som forbedrer eller forverrer plagene, og hvor mye de påvirker deg i hverdagen. Det kan derfor være lurt at du tenker gjennom hvordan du opplever symptomene før du kommer inn til legen, og skriv gjerne ned viktige punkter slik at du ikke glemmer dem under konsultasjonen.

I tillegg til informasjon om symptomene du utredes for i øyeblikket, vil legen også ofte vite litt mer om andre sykdommer du eventuelt har hatt tidligere, og om det finnes sykdommer som går igjen i familien din.

Dersom du er henvist til øre-nese-hals spesialist via allmennlege eller annet helsepersonell, vil spesialisten også benytte informasjonen i henvisningen til å kartlegge plagene dine.


Undersøkelse hos øre-nese-hals legen 

Den kliniske undersøkelsen innebærer at ØNH-legen undersøker kroppen din, spesielt vil legen utføre en grundig undersøkelse av nesen, ørene, svelget og halsen din. Hvilken del av undersøkelsen legen vil legge mest vekt på, vil avhenge av dine symptomer.

De viktigste elementene i undersøkelse hos øre-nese-hals spesialist inkluderer undersøkelse av

  • ørene
  • nesen
  • svelget

Undersøkelse av ørene

Ved undersøkelse av ørene benytter legen en liten kikkert som kalles for et otoskop. Otoskopet har en lyskilde og gir samtidig en liten forstørrelse som gjør at legen kan se øregangen og den tynne hinnen som skiller øregangen fra mellomøret, trommehinnen. Slik kan legen blant annet avsløre om det er irritasjon eller betennelse i øregangen, ørevoks og om det er tegn til sykdom fra trommehinnen, slik som sprukket trommehinne eller bukende trommehinne.

I noen tilfeller vil øre-nese-hals spesialisten ønske å se øregangen og trommehinnen i større detalj, i så fall kan han eller hun undersøke øret ved hjelp av et mikroskop. Mikroskopet kan også være nyttig også dersom legen skal utføre inngrep i øregangen eller på trommehinnen, slik som ved operasjon av sprukket trommehinne, eller ved fjerning av ørevoks som ikke forsvinner ved øreskylling.

Dersom ØNH legen mistenker at du kan ha nedsatt hørsel, vil han eller hun undersøke hørselen din med en stemmegaffel (Webers og Rinnes prøver). For å teste funksjonen til trommehinnen, kan legen utføre en test som kalles for tympanometri. For full undersøkelse av hørselen din, må det derimot foretas en såkalt hørselstest. Dette gjøres gjerne av audiograf, men ofte har ØNH legen tilknyttet audiograf til klinikken sin.

Undersøkelse av nesen

Ved undersøkelse av nesen benytter legen et lite instrument som kalles nesespekulum, ved hjelp av dette instrumentet kan legen se innsiden av nesegangene. Undersøkelse av nesen er viktig spesielt dersom du plages av nesetetthet, snorking, søvnapne, nedsatt luktesans eller bihulebetennelser. Ved undersøkelse av nesen kan legen påvise blant annet polypper i nesen, store nesemuslinger, svulster og skjevhet i neseskilleveggen.

I noen tilfeller, spesielt dersom legen planlegger eller ønsker å utføre behandling, kan han eller hun undersøke innsiden av nesen med en kikkert (endoskop) som har et kamera eller en linse i ene enden.

Undersøkelse av halsen og svelget

ØNH legen vil undersøke innsiden av munnhulen ved hjelp av lommelykt og en spatel som flytter tungen til siden. For å undersøke øvre delen av svelget og overgangen til nesehulen benytter legen en metode som kalles for bakre rhinoskopi. Legen ser da baksiden av nesen ved å legge et oppovervendt speil inn i munnen.

Ved undersøkelse av svelget og strupehodet benytter legen ofte en fiberoptisk slange med kamera i den ene enden, denne undersøkelsen kalles for laryngoskopi. Slangen føres inn gjennom det ene neseboret og gir legen svært god oversikt over deler av svelget, strupehodet og stemmebåndene som ellers ikke lar seg undersøke like godt. Selve prosedyren tar bare et minutt eller to.

Som en del av undersøkelsen vil legen gjerne også se nærmere på halsen din og kjenne etter hevelser og kuler slik som forstørrede lymfeknuter.


Hvilke tilleggsundersøkelser kan være aktuelle? 

I enkelte tilfeller vil ØNH-legen ønske tilleggsundersøkelser. Dette kan være blodprøver, men ofte er det snakk om bildeundersøkelser som ultralyd av halsen, røntgen, CT av hodetCT av halsen eller CT av bihuler, og MR av hodet og MR av halsen.

Bildeundersøkelsene vil kunne gi verdifull informasjon om hva som feiler deg og er gjerne nødvendig som en kartlegging dersom man planlegger behandling med operasjon.


Behandling og operasjoner hos øre-nese-hals lege 

Dersom ØNH avklarer at plagene dine skyldes en sykdom i hode- og halsområdet som krever behandling, vil han eller hun foreslå enten medisinsk behandling eller operasjon.

Behandlinger uten operasjon

De fleste sykdommer og plager i hode- og halsområdet kan behandles uten operasjon (konservativt). Dersom symptomene dine kan behandles konservativt, vil ØNH legen gi deg med anbefalinger om tiltak som kan redusere plagene, og eventuelt skrive resept for medisiner som kan bidra til å gjøre deg frisk.

Dersom du har uttalte plager som følge av allergi, kan allergivaksine gjøre at du blir kvitt plagene. Hovedbehandlingen ved søvnapne er sovemaske (CPAP). CPAP kan også redusere snorking, men et mindre inngripende tiltake er såkalt snorkeskinne

ØNH legen kan også henvise deg til andre spesialister, fysioterapeut eller kiropraktor dersom dette er hensiktsmessig.

Operasjoner

Dersom ØNH-legen under konsultasjonen kommer frem til at behandling med operasjon er den beste for deg, eller dersom du ikke har hatt tilstrekkelig god effekt av konservativ behandling, vil legen sette deg opp til operasjon ved samme klinikk. Eventuelt vil legen henvise deg videre til en annen klinikk dersom dette er nødvendig eller ønskelig.

ØNH legen er spesialist i hode- og halskirurgi. Blant inngrepene som utføres inkluderer:


Hva utreder og behandler en ØNH-lege? 

ØNH-legen er en lege som er spesialist på utredning og behandling av sykdommer i hode- halsområdet.

Blant noen av de vanligste tilstandene og sykdommene som utredes og behandles hos ØNH-lege er

Sykdommer og plager fra nesen

Sykdommer og plager fra halsen

Sykdommer og plager fra ørene

Andre sykdommer og plager fra hode og hals området