Del dette!
◄  HUDLEGE

Allergiutredning spesialist (ikke privat) #utgått  

Allergi er en tilstand hvor kroppen sitt immunforsvar er mer sensitivt og hyperaktivt enn normalt.

Hudlege, lungelege og øre nese hals lege er spesialister i blant annet utredning og behandling av allergi.

Hva er allergi? 

Allergi betyr at kroppen sitt immunforsvar har økt følsomhet for ett eller flere stoffer som omgir oss. Kroppen danner normalt såkalte antistoffer som kroppen sitt immunforsvar bruker for å bekjempe virus og bakterier. I noen tilfeller danner kroppen derimot slike antistoffer mot andre, ufarlige stoffer i omverdenen, som pollen eller ulike typer matvarer.

Når disse antistoffene kommer i kontakt med pollenet eller matvaren, også kalt allergenet, settes det i gang en immunreaksjon i kroppen som gjør at det frisettes en rekke stoffer, deriblant såkalte histaminer. Histaminer er med på å danne en typisk allergisk reaksjon med for eksempel kløe, rennende øyne og hevelse.

Utredning av allergi hos spesialist 

Ofte vil allmennlegen kunne utrede og behandle allergi, men i enkelte tilfeller kan det være nødvendig med utredning av spesialister som hudlegelungelege eller spesialist i Øre Nese Hals.

Det finnes flere ulike allergitester som kan gi informasjon om du er allergisk og hva du er allergisk mot.

De vanligste testene er:

  • Blodprøver (Total IgE) og Spesifikk IgE
  • Prikktest
  • Lappetest

Les mer om allergi her!