Del dette!
◄  KIROPRAKTIKK

Kiropraktor  

Kiropraktor utreder og behandling sykdommer og plager i muskel og skjelettystemet, som blant annet ryggsmerter, nakkesmerter, fotsmerter og senebetennelse.

Kiropraktorer er autorisert helsepersonell som opptrer som primærkontakter i helsevesenet, det vil si at du kan gå til kiropraktor uten henvisning fra annet helsepersonell. Kiropraktor har også henvisningsrett og sykemeldingsrett.

Ved første konsulasjon vil kiropraktoren gjøre seg kjent med dine plager og undersøke deg for å kunne planlegge og igangsette en målrettet behandling.


Hvilke sykdommer og plager kan utredes og behandles hos kiropraktor? 

Kiropraktorer har en utdanning som gjør dem i stand til å utrede, behandle og forebygge sykdommer som rammer muskel og skjelettsystemet. I tillegg vurderes effekten disse sykdommene eventuelt har på den generelle helsetilstanden til pasienten. Blant de vanligste sykdommene som utredes og / eller behandles av kiropraktor er:

Hva skjer ved konsultasjon hos kiropraktor? 

Ved første konsultasjon vil kiropraktoren gjerne kartlegge helsetilstanden din og hvilke plager du har. Denne informasjonen får kiropraktoren gjennom samtale med deg og ved å foreta en målrettet undersøkelse av kroppen din. Når han eller hun har dannet seg en oppfatning av hvilke plager du har og hva disse kan skyldes, vil man legge en plan og igangsette behandling.

Samtale

Kiropraktoren vil forsøke å finne ut årsaken til dine plager gjennom samtale med deg, også kalt sykehistorien. Dersom du har henvisning vil denne være sentral i den innledende samtalen. Dersom du ikke har henvisning er det lurt om du på forhånd har tenkt gjennom hva du tror kan være årsaken til plagene dine, hvor lenge du har hatt dem og hva som kan gjøre plagene mindre eller mer uttalt. I tillegg vil kiropraktoren vektlegge din generelle helsetilstand og tidligere sykdommer.

Kiropraktor er autorisert (offentlig godkjent) helsepersonell og har taushetsplikt. Helseinformasjon om deg er derfor taushetsbelagt, og lagres i din journal hos kiropraktoren.

Undersøkelse

Etter samtalen vil kiropraktoren foreta en undersøkelse av kroppen din for å best mulig kunne finne ut årsaken til dine plager, også kalt klinisk undersøkelse. Kiropraktoren vil undersøke din generelle helsetilstand og kroppsbygning, samt utføre spesifikke undersøkelser og tester av den delen av kroppen din hvor plagene sitter. Typisk vil man foreta en grundig undersøkelse av ryggen dersom du har isjas og av kneet dersom du har knesmerter.

Kiropraktor kan henvise deg

Dersom kiropraktoren mener at det er nødvendig med videre utredning med bildeundersøkelser vil han eller hun henvise deg videre til slike undersøkelser. Kiropraktor har henvisningsrett både til bildeundersøkelser og til andre spesialister dersom man mener dette er hensiktsmessig.

Enkelte kiropraktorer har også kurs i ultralydundersøkelse av muskel og skjelettsystemet, og kan supplere sin kliniske undersøkelse med diagnostisk ultralyd.


Behandling hos kiropraktor 

Etter at kiropraktoren har gjort seg opp en mening om hva som er årsaken til dine plager, vil han eller hun utforme en individuell behandlingsplan for deg. Terapeuten har mange ulike behandlingsteknikker som kan benyttes alene eller i kombinasjon. Blant de mest vanlige terapiformene hos kiropraktor inkluderer:


Kiropraktor kan henvise og sykmelde 

Alle kiropraktorer har både henvisningsrett og sykemeldingsrett.

Henvisningsrett

Dersom kiropraktoren mener du kan ha nytte av videre utredning med bildediagnostikk som MR, ultralyd og røntgen, kan terapeuten henvise deg videre til relevante undersøkelser.

I tilfeller hvor terapeuten mener du bør utredes næremere hos legespesialister, har han eller hun mulighet til å henvise deg direkte til relevant spesialitet for utredning og behandling. Du trenger altså ikke gå via fastlegen ved behov for videre utredning eller behandling.

Sykemeldingsrett

Dersom kiropraktoren mener du har behov for sykemelding som følge av plager i muskel og skjelettsystemet kan terapeuten sykemelde deg i inntil 12 uker. 


Pris på utredning og behandling hos kiropraktor 

Utredning og behandling hos kiropraktor gir rett til offentlig stønad via HELFO. Stønaden er nå 140,- nok ved første konsultasjon og 67,- nok ved påfølgende behandlinger, i inntil 14 konsultasjoner per kalenderår. Siden kiropraktorer er primærkontakter (se over) får du samme stønad enten du har henvisning eller kontakter kiropraktor på eget initiativ.

Hver kiropraktor kan selve bestemme pris for utredning og behandling ved sin klinikk. Prisen for utredning og behandling er gjerne høyere enn hva som dekkes av HELFO, mellomlegget betales av pasienten.

Utgiftene ved kiropraktorbehandling gir ikke rett til opparbeiding av frikort.