ANNONSE
Del dette!

Kiropraktikk  

Kiropraktor er spesialist i utredning og behandling av sykdommer og plager i muskel og skjelettsystemet som blant annet ryggsmerter, nakkesmerter og senebetennelse. Teraputen behandler pasienter i alle aldersgrupper.

Kiropraktorer er primærkontakter i helsevesenet, det vil si at du kan gå til behandler uten henvisning fra annet helsepersonell. De har også henvisningsrett og sykemeldingsrett og kan derfor henvise deg til bildeundersøkelser og legespesialister, samt sykemelde deg inntil 12 uker.

Hvilke sykdommer og plager kan utredes og behandles hos kiropraktor? 

Kiropraktorer har en utdanning som gjør dem i stand til å utrede, behandle og forebygge sykdommer som rammer muskel og skjelettsystemet. I tillegg vurderes effekten disse sykdommene eventuelt har på den generelle helsetilstanden til pasienten. Blant de vanligste sykdommene som utredes og / eller behandles av kiropraktor er:

 • Isjas
 • Lumbago (ryggsmerter)
 • Senebetennelse
 • Hodepine
 • Migrene
 • Tennisalbue
 • Nakkesmerter
 • Brystsmerter
 • Skuldersmerter
 • Hoftesmerter
 • Bekken plager
 • Fot smerter
 • Whiplash
 • Stiv nakke og rygg
 • Kolikk

Hva skjer ved konsultasjon hos kiropraktor? 

Samtale

Kiropraktoren vil forsøke å finne ut årsaken til dine plager gjennom samtale med deg, også kalt sykehistorien. Dersom du har henvisning vil denne være sentral i den innledende samtalen. Dersom du ikke har henvisning er det lurt om du på forhånd har tenkt gjennom hva du tror kan være årsaken til plagene dine, hvor lenge du har hatt dem og hva som kan gjøre plagene mindre eller mer uttalt. I tillegg vil kiropraktoren vektlegge din generelle helsetilstand og tidligere sykdommer.

Kiropraktor er autorisert (offentlig godkjent) helsepersonell og har taushetsplikt. Helseinformasjon om deg er derfor taushetsbelagt, og lagres i din journal hos kiropraktoren.

Undersøkelse

Etter samtalen vil kiropraktoren foreta en undersøkelse av kroppen din for å best mulig kunne finne ut årsaken til dine plager, også kalt klinisk undersøkelse. Kiropraktoren vil undersøke din generelle helsetilstand og kroppsbygning, samt utføre spesifikke undersøkelser og tester av den delen av kroppen din hvor plagene sitter. Typisk vil man foreta en grundig undersøkelse av ryggen dersom du har isjas og av kneet dersom du har knesmerter.

Kiropraktor kan henvise deg

Dersom kiropraktoren mener at det er nødvendig med videre utredning med bildeundersøkelser vil han eller hun henvise deg videre til slike undersøkelser. Kiropraktor har henvisningsrett både til bildeundersøkelser og til andre spesialister dersom man mener dette er hensiktsmessig.

Enkelte kiropraktorer har også kurs i ultralydundersøkelse av muskel og skjelettsystemet, og kan supplere sin kliniske undersøkelse med diagnostisk ultralyd.

ANNONSE

Behandling hos kiropraktor 

Etter at kiropraktoren har gjort seg opp en mening om hva som er årsaken til dine plager, vil man utforme en individuell behandlingsplag for deg. Terapeuten har mange ulike behandlingsteknikker som kan benyttes alene eller i kombinasjon. Blant de mest vanlige terapiformene hos kiropraktor er

 • Manipulasjonsbehandling
 • Graston
 • Bløtvevsbehandling og massasje
 • Traksjonsbehandling
 • Trykkbølgebehandling
 • Nålebehandling / Medisinsk akupunktur
 • Treningsøvelser og rehabilitering

Under finner du mer informasjon om de mest vanlige behandlingsteknikkene:

Treningsøvelser, rehabilitering og forebygging 

Sentralt i behandlingen hos kiropraktor står informasjon om- og veiledning i treningsøvelser. Trening kan styrke muskulatur og ledd og redusere allerede eksisterende skader og smerter, og samtidig virke forebyggende mot nye plager i fremtiden.

Gode øvelser som passer deg og din helsetilstand, og som utføres på korrekt vis, er derfor viktig både på kort og lengre sikt.

Manipulasjonsbehandling 

Kiropraktisk manipulasjonsbehandling er en målrettet behandlingsmetode som har til hensikt å bedre funksjonen i leddet som behandles. I forbindelse med manipulasjonsbehandlingen er det vanlig å høre et "knekk" i det leddet påvirkes.

Manipulasjonsbehandling benyttes på ledd med nedsatt bevegelighet, noe kiropraktoren gjerne kaller en "låsning". Det karakteristiske knekket oppstår som følge av vakumdannelse i leddet som oppstår under øvelsene.

Manipulasjonsbehandling er benyttet ved mange muskel og skjelettplager, i tillegg til behandling av enkelte typer hodepine og visse typer svimmelhet. Behandlingen har typisk en umiddelbar smertedempende effekt og kan derfor være svært nyttig hos pasienter med ryggsmerter.

Bivirkninger ved manipulasjonsbehandling er uvanlig, men kan forekomme. Blant bivirkningene som kan forekomme er hodepine, smerte og kvalme.

Trykkbølgebehandling 

Trykkbølgebehandling er en behandlingsmetode hvor terapeuten påfører kroppen mekaniske trykkbølger gjennom en trykkhammer. Behandlingen skaper mikroskader i vevet som behandles og stimulerer slik til reparasjon. Trykkbølgebehandling er først og fremst benyttet til behandling av senebetennelser. Vanlige behandlingsindikasjoner er senebetennelse i skulderen, tennisalbue, jumpers knee (hoppekne) og golfalbue.

Trykkbølgebehandling har vist god effekt på behandling av flere typer senebetennelser som vanskelig lar seg behandle med andre metoder.


Graston 

Graston er en behandling som benyttes ved senebetennelser som tennisalbue, helsmerter (akillesbetennelse) og andre tendinopatier. Behandlingen er en form for "instrument assistert bløtvevsmobilisering" som tar sikte på å bryten ned kollagenpåleiringer i betente senefester, og slik fremskynde reparasjonsprosesser i kroppen.

Graston er en relativt mild behandlingsform uten alvorlige bivirkninger, men rødhet og ømhet i muskuatur og senefeste etter behandlingen er ikke uvanlig.


Nålebehandling / Medisinsk akupunktur 

Flere kiropraktorer har etterutdanning innen nålebehandling, også kalt medisinsk akupunktur eller "tørrnåling". Nålebehandling benyttes som en tilleggsbehandling hos kiropraktorer, en behandling som skiller seg fra klassisk akupunktur.

Nålebehandling hos kiropraktor benyttes blant annet for å løse opp stive eller uresponsive muskler, såkalte triggerpunkter. Hensikten med nålebehandling er å behandle triggerpunkter i muskulaturen som ligger for dypt til for behandling med vanlig massasje.


Traksjonsbehandling 

Traksjonsbehandling er en behandlingsmetode som benyttes hos pasienter som har plager fra rygg og/eller nakke. Behandlingsteknikken har til hensikt å mobilisere skive og ledd som ligger nedenfor leddet som stabiliseres av kiropraktoren, og slik redusere rygg- og nakkeplagene.

Bløtvevsbehandling og massasje 

Ulike massasjeteknikker inngår også i behandlingsrepertoiret til kiropraktoren. Bindevevsmassasje, idrettsmasasje, muskulering og bløtvevsmobilisering vil kunne løse opp spenninger i muskulaturen, myke opp drag og bindevev og akselerere tilhelingsprosesser i kroppen.

Såletilpasning 

Såletilpasning gir deg spesialtilpassede, støtdempende såler som kan bedre belastningen av fot, kne, hofte og rygg. Behandlingen kan derfor være en viktig tilpasning både for å forebygge mot- og behandle smerter, betennelser og feilbelastninger i føtter, knær, hofte og rygg.


Kiropraktor kan henvise og sykmelde 

Alle kiropraktorer har både henvisningsrett og sykemeldingsrett.

Henvisningsrett

Dersom kiropraktoren mener du kan ha nytte av videre utredning med bildediagnostikk som MR, ultralyd og røntgen, kan terapeuten henvise deg videre til relevante undersøkelser.

I tilfeller hvor terapeuten mener du bør utredes næremere hos legespesialister, har han eller hun mulighet til å henvise deg direkte til relevant spesialitet for utredning og behandling. Du trenger altså ikke gå via fastlegen ved behov for videre utredning eller behandling.

Sykemeldingsrett

Dersom kiropraktoren mener du har behov for sykemelding som følge av plager i muskel og skjelettsystemet kan terapeuten sykemelde deg i inntil 12 uker. 

Kiropraktoren er primærkontakt  

Dersom du har behov for utredning og behandling hos kiropraktor trenger du ikke henvisning. Dette skyldes at kiropraktorer, i likhet med fastleger og allmennleger, er såkalte primærkontakter. Primærkontakter er helsepersonell som du kan oppsøke for utredning og behandling av helseplager uten at du har henvisning. Primærkontakten kan også henvise deg videre i spesialisthelsetjenesten ved behov for dette.

Pris på utredning og behandling hos kiropraktor 

Utredning og behandling hos kiropraktor gir rett til offentlig stønad via HELFO. Stønaden er nå 140,- nok ved første konsultasjon og 67,- nok ved påfølgende behandlinger, i inntil 14 konsultasjoner per kalenderår. Siden kiropraktorer er primærkontakter (se over) får du samme stønad enten du har henvisning eller kontakter kiropraktor på eget initiativ.

Hver kiropraktor kan selve bestemme pris for utredning og behandling ved sin klinikk. Prisen for utredning og behandling er gjerne høyere enn hva som dekkes av HELFO, mellomlegget betales av pasienten.

Utgiftene ved kiropraktorbehandling gir ikke rett til opparbeiding av frikort.

Historie og utdannelse 

Kiropraktorer har drevet sitt virke i Norge siden 1922, men ble lenge sett på som en alternativ behandlingsform. I 1988 ble derimot kiropraktoryrket offentlig godkjent og i dag er kiropraktorer offentlig godkjente (autoriserte) helsepersonell.

Kiropraktorutdannelsen er et 5 årig univsersitetsstudium som etterfølges av en 1 årig turnus tjeneste.

Kiropraktor har henvisningsrett og kan derfor henvise deg både til bildeundersøkelser (røntgen, MR, ultralyd etc.) og til legespesialister.