Del dette!
◄  JORDMOR

Kurs hos jordmor  

Under svangerskapet gjør man seg mentalt forberedt på det som skal skje, både selve fødselen og tiden etterpå.

Mange synes det er nyttig å få informasjon, tips og råd både rundt selve fødselen og tiden med etterpå. Fødselsforberedende kurs og ammekurs kan hjelpe deg å være best mulig forberedt til det som skal skje.

Fødselsforberedende kurs 

Fødselsforberedende kurs har som hensikt at vorende foreldre skal gå både fødsel og barseltid i møte på en trygg måte og godt rustet til det som skal skje.

Man informeres om et normalt svangerskapsforløp, en normal fødsel og den første tiden etter fødselen. Under kurset får man svar på de vanligste problemstillingene som dukker opp i denne tiden.


Ammekurs hos jordmor 

Ved ammekurs snakker man med jordmor om de grunnleggende prinsipper ved amming i startfasen og man lufter de vanligste problemene som kan oppstå i denne tiden, samt hvordan man kan løse disse.