Del dette!
◄  HUDSYKDOMMER

Allergiutredning (offentlig regi)  

Allergi er en tilstand hvor kroppen sitt immunforsvar er mer sensitivt og hyperaktivt enn normalt.

Hudlege, lungelege og øre nese hals lege er spesialister i blant annet utredning og behandling av allergi.

Beklager, ingen priser eller ventetider tilgjengelig for "Allergiutredning (offentlig regi)"...

Velg tjeneste hos spesialist med offentlig avtale (refusjon)


For time hos privat lege trenger du ikke henvisning:


Hva er allergi 

Allergi betyr at kroppen sitt immunforsvar har økt følsomhet for ett eller flere stoffer som omgir oss.

Hvike symptomer som oppstår i forbindelse med allergi, er helt avhengig av hvilken type allergi du har og hvilke organ som er involverte.

De vanligste allergiene er

  • Høysnue
  • Kontaktallergi
  • Matvareallergi
  • Allergisk konjunktivitt
  • Elveblest

Alt om allergi


Utredning av allergi hos spesialist 

Ofte vil allmennlegen kunne utrede og behandle allergi, men i enkelte tilfeller kan det være nødvendig med utredning av spesialister som hudlegelungelege eller spesialist i Øre Nese Hals.

Hvilke spesialst du bør utredes hos er blant annet avhengig om du har plager fra lungene (som astma), fra huden (som utslett) eller nese og svelget.

Det finnes flere ulike allergitester som kan gi informasjon om du er allergisk og hva du er allergisk mot.

De vanligste testene er:

Se også


Behandling av allergi 

Behandling av allergi kan innebære en eller flere ulike behandlingsmetoder, inkludert egenbehandling, allergimedisiner og allergivaksinasjon.

Dersom du har vedvarende plager tross utredning og behandling hos allmennlegen, kan det være nyttig å forsøke behandling hos spesialist.

I noen tilfeller vurderes allergivaksine som den beste behandlingen. Allergivaksine utføres også hos normalt bare hos spesialister.