Del dette!
◄  FORDØYELSESSYSTEMET

Analfissur, behandlinger  

Analfissur er et sår eller en rift i endetarmen.

Tilstanden oppstår oftest etter passasje av hard avføring slik som ved forstoppelse. Typiske symptomer er smerter i endetarmen i forbindelse med toalettbesøk, enkelte opplever også friskt blod på papiret eller i avføringen.

Oftest vil analfissuren tilhele av seg selv innen noen få uker, men i enkelte tilfeller er det nødvendig med behandling med krem, Botox injeksjon eller operasjon.

Botox injeksjon ved analfissur 

Botox injeksjon ved analfissur er en relativt ny behandlingsmetode.

Hensikten med Botox behandling ved analfissur er å oppnå en avslappende eller lammende effekt på muskulaturen i endetarmsområdet som gjør at sårdannelsen i endetarmen kan få tid til å gro.

Operasjon 

Oftest vil analfissur tilhele selv, spesielt med god egenbehandling. I enkelte tilfeller vil derimot sårdannelsen vedvare til tross for egenbehandling og annen behandling som botox injeksjon.I så fall kan operasjon av analfissuren være nødvendig. Det finnes flere operasjonsteknikker som benyttes ved kronisk analfissur, to av de mest anvendte metodene er sfinkterotomi og lappeplastikk.

Sfinkterotomi

Ved denne operasjonen lager kirurgen et kutt i muskelen i endetarmen som gjør at muskelen ikke strammer like mye.

Anal lappeplastikk 

Ved anal lappeplastikk flytter kirurgen hud fra et annet sted slik at sårdannelsen lettere gror.

Les mer her!


Sjekk alle tjenester under fordøyelsessystemet på HelseSmart.no!