Del dette!
◄  ALLMENNMEDISIN

Allmennmedisin, tilleggstjenester  

Tilleggstjenester hos rivat allmennlege inkluderer utredninger og behandlinger ut over vanlige konsultasjoner.